Christmas Bell Widget

Wednesday, October 5, 2011

മൂട്ടകൾ

വലതിന്റെയും മൂട്ടി പറ്റി
രക്തം ഊറ്റുന്ന ദാഹികൾ
ഗ്രൂപ്പുകളില്ലാത്ത രക്തങ്ങൾ
കൂടിച്ചേർന്ന് വലുതായ വയർ
പെറ്റു പെരുകി കിടക്ക മുഴുവൻ
കറുത്ത പൊട്ടുകൾ


ഇരുട്ടിൽ ഇരതേടും രാത്രിഞ്ജരനമാർ
ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു.
ആഫീസർ നാണം കെടുത്തി
കട്ടയാകിയ ചുടുചോര
നിർലോഭം വലിച്ചു കുടിക്കുന്ന മൂട്ടകൾ..


കൊല്ലണം, ചൂടത്തു ,പുകക്കണം
പിന്നെ മരുന്നടിക്കേണം
എന്നിട്ടും ചാവാത്ത നന്നങ്ങാടികൾ..

കളയുക കിടക്കകൾ തലയിണകൾ
ശുചിയാക്കുക സ്വയം പിന്നെ പരിസരം..

എന്നിട്ടും ഉറക്കത്തിൽ ഒരു പരതൽ
കൈകൊണ്ടരച്ചടുത്തതൊരു മൂട്ടകുഞ്ഞിനെ...

No comments:

Post a Comment