Christmas Bell Widget

Sunday, February 12, 2012

കയ്പ്പിച്കെടുക്കുന്ന വിധം..

മുലപ്പാലായിരുന്നു
ആദ്യ ഇഷ്ടം.

മുലയിൽ സ്നേഹം പുരട്ടിയമ്മ
ആദ്യയിഷ്ടം കയ്പ്പിച്ചെടുത്തു.

നിന്നോടായിരുന്നു
രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്ടം.

ഇഷ്ടം മധുരമാക്കാൻ നീ
മുലകളിൽ പ്രണയം തേച്ചുവെച്ചു..

അതിൽ പിന്നെയാണ്
ഞാൻ വീണ്ടും കയ്പുനീർ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്..!!

1 comment: